Thers Gypsy Girl
Thers Gypsy Girl
Gypsy 2020
Doll og Gypsy

Om Gypsy


F: Caebryn HarriQC  M: Thers Dazzling Doll MF: Brynithon Teifon
Født: 2019

Thers Gypsy Girl

Resultater


  • 2019
    Klassevinder og følchampion, Oktobershow